Home

Преводи

Ние се занимаваме с устни и писмени преводи на лични документи, техническа, медицинска, правна и друга документация.

Най-често получаваме заявки за преводи от езици: български, руски, украински, английски, немски и това е само малка част от езиците в нашия арсенал.

Нашият екип от професионални преводачи е готов да изпълни задачите в уговорения срок, в съответствие с нормите и изискванията за устен и писмен превод. Можете да се запознаете с цената и пълен списък на предложените езици за превод в раздела "Цени".